Home > Uncategorized > Tablespace – Datafile Oluşturma

Tablespace – Datafile Oluşturma

Oracle’da verilerimiz fiziksel olarak datafile’larda saklanır ve bu datafile’ları barındıran lojiksel olarak Tablespace adını verdiğimiz yapılar bulunur. Tablespace’ler, data fileların toplu olarak yönetimini kolaylaştırmıştır. Bir Tablespacei read only yaparak, onu içeren dosyaları da read only yapmış oluruz, hepsini teker teker yapacağımıza.

Şimdi bu tablespace oluşturma işlemini manuel olarak yapalım.
İlk olarak konsoldan bir dosya oluşturalım.


root@fuat-laptop:/home/oracle/datafiles# touch fuat_3.dbf
root@fuat-laptop:/home/oracle/datafiles# ls -la

Daha sonra bu dosyaya yazma işlemlerinin gerçekleşebilmesi için:


root@fuat-laptop:/home/oracle/datafiles# chmod 777 fuat_3.dbf

Şimdi fuat_ts_2 adli tablespacimizi fuat_3.dbf dosyasini içerecek şekilde oluşturalım:


CREATE TABLESPACE FUAT_TS_1 DATAFILE '/home/oracle/datafiles/fuat_1.dbf' SIZE 10M;

Tablespace altered.

Kontrol etmek için:


root@fuat-laptop:/home/oracle/datafiles# ls -la
total 20536
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-06-03 13:35 .
drwxrwxrwx 3 root root 4096 2008-06-03 10:11 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 10493952 2008-06-03 11:49 fuat_3.dbf
...
...
...

Görüldüğü gibi fuat_3.dbf dosyası 10MB olarak oluşturuldu.

Şimdi, başka bir dosyayı var olan tablespace’e ekleme işlemini gerçekleştirelim.
Yine bir dosya oluşturalım, fuat_4.dbf diye, chmod ayarlarını yapalım,
ve sql plus ‘ta su komutu yazalım:


alter tablespace fuat_ts_1 add datafile '/home/oracle/datafiles/fuat_4.dbf' SIZE 10M

Çok basit komutlarla datafile’larımızı ve tablespace’lerimizi oluşturmuş olduk.

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: